Career

Export Sales Staff

Export Sales Staff

Due to the need of business scale expansion, Vietnam Atlantic Import Export Joint Stock Company inform about our recruitment: Position: Export Sales Staff Quantity: 05 Job description - To search for new customers in main markets such as India, Bangladesh, UAE, Saudi, Myanmar, South …

Nhân viên Kinh doanh Xuất khẩu

Nhân viên Kinh doanh Xuất khẩu

Do nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Atlantic Việt Nam cần tuyển: Vị trí: Nhân viên Kinh doanh Xuất khẩu Số lượng: 05 Mô tả công việc  - Tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng ở các nước Ấn Độ, Bangladesh, UAE, Saudi, Myanmar, South Africa, Indonesia, …